სპექტაკლი

ჩატეხილი ხიდი


შალვა დადიანი 
(ილია ჭავჭავაძის ნაწარმოებების მიხედვით)
დრამა 4 მოქმედებად
დამდგმელი რეჟისორი – ვასო ყუშიტაშვილი
მხატვარი – ელენე ახვლედიანი
კომპოზიტორი – შალვა მშველიძე
კაპიტალური აღდგენა – 1940 წლის 4 იანვარი