სპექტაკლი

ლალი


კარლო კალაძე
"ლალი"
პიესა 3 მოქმედებად
დამდგმელი რეჟისორი – ვასო ყუშიტაშვილი
რეჟისორი – პიერ კობახიძე
მხატვარი – თამარ აბაკელია
კომპოზიტორი – რევაზ ლაღიძე
პრემიერა – 1953 წლის 10 ივნისი