სპექტაკლი

ნეტარ არიან...


ირაკლი ლომოური, ალექსი ჯაყელი
"ნეტარ არიან..."
პიესა 1 მოქმედებად
დამდგმელი რეჟისორი – ალექსი ჯაყელი
მხატვარი – ფრიდონ გოცირიძე
კომპოზიტორი – დავით ტურიაშვილი
ქორეოგრაფი – რევაზ წულუკიძე
პრემიერა – 1989 წლის 5 აპრილი