სპექტაკლი

როგორ ატყუებდა ის მის ქმარს


 ბერნარდ შოუ

როგორ ატყუებდა ის მის ქმარს

რეჟისორი - ნიკა ლუარსაბიშვილი (შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, III კურსი, ლევან წულაძის ჯგუფი)

მონაწილეობენ:

გივი ჩუგუაშვილი, ერეკლე გეწაძე, ირმა ბერიანიძე,

კატო ჩხიკვიშვილი, ჯეჯი სხირტლაძე