22 და 23 აპრილს მარჯანიშვილის თეატრი წარმოგიდგენთ ვორქშოფს ევროპის თეატრალურ კონვენციასთან თანამშრომლობით!

22 და 23 აპრილს მარჯანიშვილის თეატრი წარმოგიდგენთ ვორქშოფს ევროპის თეატრალურ კონვენციასთან თანამშრომლობით!

Digital Theatre Workshop: “Deep Space Meets Theatre”
Kote Marjanishvili State Drama Theatre, Georgia
22  23 APRIL 2020

 

 

 

 

22 და 23 აპრილს, მარჯანიშვილის თეატრი წარმოგიდგენთ ვორქშოფს ევროპის თეატრალურ კონვენციასთან თანამშრომლობით!

2 დღის განმავლობაში, მარჯანიშვილის თეატრი უმასპინძლებს საერთაშორისო ვორქშოფს (Deep Space Meets Theatre) პარტნიორი თეატრებისათვის!

 

What are the artistic possibilities and the technical challenges of a deep space application in a theatrical context? How can theatre use a deep space as an immersive stage within a performance? ETC and Kote Marjanishvili State Drama Theatre are offering an artistic and application-oriented workshop dedicated to technical and artistic staff of the ETC Network from 22 to 23 April 2020.

With: Nils Corte (Producer, Author and Creative Coder) and Mario Simon (Video Artist, Academy for Theatre and Digitality)

 

Grants Available

ETC is offering 9 travel grants to join the workshop in Tbilisi/Georgia. Make sure your technical colleagues know about this opportunity!

To register for the seminar and to apply for a grant, please express your interest via email to Teresa Pfaud, ETC Project Coordinator: tpfaud@europeantheatre.eu

 

Programme

“Deep Space meets Theatre” Workshop Programme coming soon…

 

What are the artistic possibilities and the technical challenges of a deep space application in a theatrical context? How can theatre use a deep space as an immersive stage within a performance? ETC and Kote Marjanishvili State Drama Theatre are offering an artistic and application-oriented workshop dedicated to technical and artistic staff of the ETC Network from 22 to 23 April 2020.

With: Nils Corte (Producer, Author and Creative Coder) and Mario Simon (Video Artist, Academy for Theatre and Digitality)

 

Grants Available

ETC is offering 9 travel grants to join the workshop in Tbilisi/Georgia. Make sure your technical colleagues know about this opportunity!

To register for the seminar and to apply for a grant, please express your interest via email to Teresa Pfaud, ETC Project Coordinator: tpfaud@europeantheatre.eu

 

Programme

“Deep Space meets Theatre” Workshop Programme coming soon…

https://www.europeantheatre.eu/news/digital-theatre-workshop-deep-space-meets-theatre-2020?fbclid=IwAR110TnNWh85aRpBZt2_2ewZ5zVYuKblZQ2iaYdLQPM7nOEAjHNErNOtruk